TVD; 25 jaar onder één dak

Een stem hebben in nationale en internationale overlegorganen, de noodzaak van gestructureerde regelgeving en de behoefte aan eensluidende veiligheidsnormen vormden de basis voor de oprichting van de Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven TVD. Eendracht maakt immers macht.
Een eerste poging om tentenverhuurbedrijven in Nederland te organiseren was geen succes, maar uiteindelijk bleken de gezamenlijke belangen toch groter dan de concurrerende. Juist in een sector die zo divers is, vormt de vereniging een anker. Niet alleen naar buiten, voor overheden en organisaties en in overlegorganen, maar ook voor de leden die opereren in een bedrijfstak die voortdurend in ontwikkeling is.
Dit boek, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de TVD, geeft een beeld van de Nederlandse tentenverhuurbranche, de geschiedenis, de diversiteit, de innovaties en de ontwikkelingen.

 

December 2015 | 86 pagina’s | ISBN 9789081617260 | Uitgegeven door M-Press Publications in opdracht van de Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven

Inkijkexemplaar

You may also like