Een boot vol schoenen; Het verhaal van vier generaties Erren

In mei 1890 legde de toen 33-jarige Peterhannes Erren de basis voor wat nu Erren Recondition is, door zich te vestigen als zelfstandig schoenmaker. Hij werkte zich op tot fabrikant met aanzien, maar een boot vol schoenen bracht hem en zijn familie naar de rand van de afgrond. Vandaag de dag moet de vierde generatie Erren het juist hebben van boten vol schoenen.

Een geschiedenis van 125 jaar maakt duidelijk hoe zonen leerden van hun vaders. Van hun vakkennis, van hun successen, maar ook van hun fouten. Ieder van de vier generaties Erren deed op zijn manier iets met schoenen; geen van de vier kreeg iets cadeau. Met hard werken en inventief inspelen op wat hun tijd hen bracht, werden ze sterker. Als familie en als bedrijf.

2015 | 168 pagina’s | Tweetalig (Nederlands en Engels) | ISBN 978-90-816172-5-3 | Uitgegeven door M-Press Publications in opdracht van Erren Recondition

Inkijkexemplaar

You may also like